Ongevals- en ziektecijfers – IRATA (2010, USA)

Aantallen per 50.000:

60

Totale industriële sector

55

Procesindustrie

75

Bouw

85

Landbouw / Bosbouw

9.65

IRATA

Bron: IRATA Work and Safety Analysis 2011 (download het originele PDF-document)

Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt, is het restrisico op een arbeidsongeval ongekend laag voor rope access technici. Op het eerste gezicht kunnen deze statistieken tegen het onderbuikgevoel in druisen. Toch bewijzen een zorgvuldig systeem, een pragmatische aanpak, en een gezonde veiligheidscultuur al jarenlang dat rope access een van de veiligste werkmethodes is.